Audyt Energetyczny Konin, Koło, Turek, Słupca

Audyt energetyczny Konin, Koło, Turek, Słupca nazywany również audytem cieplnym, pozwala na określenie energochłonności budynku oraz wskazanie optymalnego rozwiązania, kosztów i korzyści wynikających z inwestycji. Można więc śmiało powiedzieć, że audyt jest ekspertyzą oceniającą szanse na wprowadzenie modernizacji i zwiększenie efektywności energetycznej oraz kosztów eksploatacji budynku. Jest to tym bardziej istotne, mając na uwadze ostatnie badania, z których wynika, że Polacy zużywają dwa razy więcej energii niż kraje europejskie o zbliżonym klimacie. Audytor energetyczny przygotowując analizę budynku, będzie brał pod uwagę opis jego stanu, wszelkie parametry, system grzewczy, zastosowane izolacji ścian i dachu, jak również stolarkę okienną i drzwi. Na podstawie zgromadzonych danych określi stopień zużycia energii, a następnie zaproponuje rodzaj prac jakie należy przeprowadzić, materiały jakie będą potrzebne do wykonania termomodernizacji oraz przedstawi szacunkowy koszt działań i czas zwrotu z inwestycji.  Z pewnością wielką korzyścią przeprowadzenia audytu energetycznego jest zaplanowanie i określenie kosztów wszelkich prac modernizacyjnych w tym systemu grzewczego, docieplenie ścian oraz dachu, ale również określenie oszczędności i możliwość stara się o dofinansowanie zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z 2008 roku oraz w przypadku wzięcia udziału w programie “Czyste Powietrze”, na które można składać zgłoszenia do 2027 roku.

Termomodernizacja i korzyści z audytu energetycznego

Istnieje premia termomodernizacyjna wynosząca maksymalnie 20% kwoty kredytu, która pozwala na spłatę części kredytu zaciągniętego na potrzeby przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Aby otrzymać premię audyt energetyczny musi wykazać, że w wyniku przeprowadzonych prac zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię poprzez wymianie systemu grzewczego, o co najmniej 10%, roczne starty energii oraz koszty pozyskania ciepła będą mniejsze o 20% oraz gdy nastąpi zmiana źródła energii na odnawialne. Pomagamy w termomodernizacji budynków w Koninie, Turku, Kole i Słupcy i okolicy.

Program "Czyste Powietrze" - pomoc w uzyskaniu środków

„Czyste Powietrze” to program mający na celu wspomóc finansowo właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają prawo ubiegać się o dotację na wykonanie termomodernizacji budynku. W skład prac termomodernizacyjnych zalicza się oprócz wymiany źródła ciepła lub wprowadzenie odnawialnych źródeł energii jak instalacja fotowoltaiczna, również ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi oraz instalacji CO i CWU. Program umożliwia zaciągnięcie kredytu na prace wskazane przez audytora energetycznego, a kwota dofinansowania może wynieść 130 tysięcy złotych. Świadczymy usługę pomocy od A do Z we wszystkich formalnościach, abyś otrzymał środki z  programu “Czyste Powietrze” w miastach takich jak Konin, Słupca, Turek, Koło.

audyt energetyczny czyste powietrze

Korzyści wynikające z termomodernizacji po audycie energetycznym

audyt energetyczny czyste powietrze

Niższe rachunki i oszczędności

audyt energetyczny pro ekologia

Troska o środowisko i ekologiczne rozwiązania

Cieplej w domu w okresie zimowym